Špecializované ambulancie

 

Ambulancie interného lekárstva Gynekologické ambulancie Ambulancie chirurgických odborov
Interná ambulancia I Gynekologická ambulancia I Chirurgická ambulancia
Interná ambulancia II Gynekologická ambulancia II Onkochirurgická ambulancia
Diabetologická ambulancia  

Traumatologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia  

Ortopedická ambulancia

Kardiologická ambulancia   ORL amblancia
Reumatologická ambulancia   Očná ambulancia
Neurologická ambulancia I    
Neurologická ambulancia II    
Kožná ambulancia    
Endokrinologická ambulancia    
Ambulancia klinickej logopédie    
Detská hematologická ambulancia    
Detská kardiologická